Illustrationsmanér

Illustrationer – en del av kommunikationen

För att förstärka uttrycksmöjligheterna i den visuella identiteten, kompletteras det grafiska profilprogrammet av ett illustrationsmanér med tydlig infografikkaraktär. Illustrationerna använder profilprogrammets färgskala.
Denna manual presenterar riktlinjerna för illustrationsmanéret och de olika varianter som är tillåtna. Med enhetligt utformade illustrationer, oavsett komplexitet, skapas ett bra helhetsintryck som är lätt att förknippa med Tekniska verken.
Manualen fungerar dels som bildbank för de färdiga illustrationsenheter som finns tillgängliga, dels som inspirationskälla och för riktlinjer vid utveckling av nya enheter.

En sammanhållen stil i tre nivåer

Att grafiskt beskriva och förklara Tekniska verkens olika verksamheter ställer olika krav på illustrationernas utformning. Ibland räcker det med mycket enkla figurer för att öka förståelsen. I andra sammanhang krävs avancerade illustrationer för att åskådliggöra komplexa tekniska förlopp. Illustrationsmanéret är avsett att hålla samman uttryckssättet oavsett komplexitet genom att skapa en tydlig familjekaraktär för alla typer av illustrationer.

Tekniska verkens illustrationsmanér är uppbyggt i tre nivåer, som kan användas var för sig eller kombineras allt efter behov:

1. Pictogramsymboler för tvådimensionella illustrationer
2. Isometriska figurer och symboler för tredimensionella illustrationer
3. Tekniska ritningar

Hjälpte denna information dig? Nej