Identitetsfärger

Tekniska verkens färgpalett består av flera olika färger. Logotypens tre blå färger, en skarp gul signalfärg samt fyra mörka färger som kompletteras med ljusa färger. 

Tekniska verkens mellanblå färg är primärfärg, den starkast identitetsbärande färgen. Den ska vara tongivande på t. ex. webbplats.

Ljusblå och mörkblå ska endast användas som toning i plattor och i det grafiska elementet. 

Färgerna ska inte kopplas till ett specifikt bolag eller verksamhetsområde.

Färgerna ska alltid återges i 100% med undantag för diagram och grafer då toner av färgerna kan användas för att skapa ett mer sammanhållet och tydligt uttryck.

Primärfärg - Mellanblå

Mellanblå
Pantone®: Process Blue M
CMYK: C90 M30 Y0 K0
RGB: R0 G136 B204
HEX: #0087cc
RAL: 240 50 40

Sekundärfärger

Mörklila
Pantone®: 520 M
CMYK: C50 M80 Y0 K35
RGB: R112 G56 B112
HEX: #703870
RAL: 320 40 25

Mörkgrå
Pantone®: 430 M
CMYK: C20 M0 Y0 K55
RGB: R122 G137 B145
HEX: #7a8991
RAL: 240 60 05

Ljuslila
Pantone®: 523 M
CMYK: C20 M40 Y0 K0
RGB: R207 G169 B208
HEX: #d0a9d0
RAL: 330 70 15

Ljusgrå
Pantone®: Cool Gray 3 M
CMYK: C0 M0 Y0 K20
RGB: R218 G218 B218
HEX: #dadada
RAL:000 80 00


Röd

Pantone®: 200
CMYK: C16 M100 Y77 K6
RGB: R195 G0 B47
HEX: #c3002f

Mörkgrön
Pantone®: 3415 M
CMYK: C100 M30 Y80 K0
RGB: R0 G124 B88
HEX: #007c57
RAL: 160 40 50

Gul
Pantone®: Process Yellow M
CMYK: C0 M0 Y90 K0
RGB: R255 G230 B9
HEX: #ffee00
RAL:95 90 59

Ljusgrön
Pantone®: 577 M
CMYK: C30 M0 Y50 K10
RGB: R182 G204 B145
HEX: #b5cb90
RAL: 120 80 30

Mörkblå                                       Ljusblå
Pantone®: 2955 M                       Pantone®: 299 M
CMYK: C100 M40 Y0 K50            CMYK: C70 M0 Y0 K0
RGB: R0 G72 B118                      RGB: R23 G197 B238
HEX: #004876                              HEX: #17C5EE
RAL: 240 30 25                            RAL: 230 60 40

 

 

 

Hjälpte denna information dig? Nej