Grafiskt element

   

Tekniska verkens grafiska element är en platta eller linje med en assymetrisk ”hylla” där logotypen placeras. Plattan ska som grundregel vara utfallande. I ytan kan fotografi placeras.

 

 

Grafiskt element som linje

När linjen används ska den vara utfallande åt båda håll. Tillåtna färger är tonad blå, tonad lila, tonad grön samt tonad grå. Det grafiska elementet finns i två linjetjocklekar där logotypen skalas proportionerligt tillsammans med linjen. Linjen får dock aldrig understiga 1pt. 

 

Den tunna linjen ska användas på enheter med normalt läsavstånd (t. ex. på trycksaker, kontorstryck, annonser).

 

Den feta linjen ska användas i de fall med längre läsavstånd eller där enheten är ”i rörelse” (t. ex. på en skylt, bil eller tygkasse).

Hjälpte denna information dig? Nej