Vår syn

Vår syn är dokument som beskriver Tekniska verkens systemsyn kopplat till olika områden i vår verksamhet. De är grunden för våra remissvar, våra positioner och vårt påverkansarbete och utgår från vår vision att vi ska bygga världens mest resurseffektiva region.

Vår syn på avfall

Här förklaras varför vi tycker det är klimatsmart att ta vara på energin ur restavfall och att det inte finns något motsatsförhållande mellan att återvinna material och att återvinna energi. Dessutom hur förbränning av restavfall bidrar till att minska mängden gifter i vårt samhälle.

Här kan du läsa Vår syn på avfall (pdf).

Vår syn på energieffektivisering

Förklarar varför vi tycker att energieffektivisering ska göras utifrån hur mycket energi som har gått åt i hela processen och inte endast utifrån den köpta energin. För att kunna hushålla med jordens resurser på bästa sätt. Också om vikten att ta hand om energi som blir över i samhället och att olika energislag har olika kvalitet och därför ska användas olika.

Läs mer i Vår syn på energieffektivisering (pdf).

Vår syn på elens roll för klimatet

Vi berättar här att Sverige sitter ihop med Europas elnät och hur förnybar el och ökad elanvändning påverkar den fossila elproduktionen i Europa. Om hur viktigt vi tycker det är att sätta vida systemgränser när olika energislag miljövärderas och hur ursprungsmärkt el fungerar.

Här hittar du Vår syn på elens roll för klimatet (pdf).

Vår syn på framtidens fordonsbränslen

Här berättar vi varför vi tycker Sverige ska satsa på drivmedel som ger största möjliga klimatnytta. Att biogas borde vara prioriterat i framtiden och att eldrivna fordon är ett bra komplement. Varför vi tycker det är bra med flera olika klimatsmarta drivmedel för att ersätta de fossila.

Läs mer i Vår syn på framtidens fordonsbränslen (pdf).

Vår syn på plastavfall

Här förklarar vi varför Tekniska verken varken vill eller behöver energiåtervinna plast för att producera energi. Att bäst vore om allt plastavfall kunde omhändertas och att det viktigaste för att lösa plastproblematiken är att minska tillförsel av ny plast. Dessutom förklarar vi varför vi anser att plastens klimat- och miljöbelastning bör läggas på de som tillför ny plast till samhället.

Här kan du läsa Vår syn på plastavfall (pdf).

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad
Hjälpte denna information dig? Nej