Tekniska verken tycker

Energibranschen är på många sätt en hårt reglerad bransch. Olika regelverk, styrmedel och lagar har stor påverkan på våra möjligheter att klara de krav som våra ägare, Linköpings kommun, ställer på oss. Till skillnad från många andra företag ska vi inte bara vara affärsmässiga, utan minst lika viktigt är också att vi levererar miljö- och samhällsnytta.