Skrivelser

Här publicerar vi olika skrivelser och liknande dokument där Tekniska verken tar ställning i olika frågor som berör vår verksamhet.

Energiskatt på el för trycksättning vid produktion av fordonsgas

I april 2016 meddelade Högsta förvaltningsdomstolen att företag som framställer fordonsgas måste betala energiskatt på den el som åtgår för att trycksätta gasen till 200 bar. I detta PM redovisas bakgrund och bedömda konsekvenser av detta ställningstagande. Läs mer (pdf) 

Synpunkter på miljöbyggnad

Tekniska verken har framfört sina åsikter vid två av de hearingtillfällen som anordnats och väljer också att betona sina huvudsakliga synpunkter i denna skrivelse. Tekniska verkens övergripande åsikt är att bedömningskriterierna för indikator 4 Energislag bygger på alltför stora förenklingar av både energisystem och avfallshantering i Sverige och Europa. Läs mer (pdf)

Synpunkter på elnätsregleringen

Tekniska verken Linköping Nät AB samt Tekniska verken Katrineholm Nät AB välkomnar Energimarknadsinspektionens inbjudan att lämna skriftliga synpunkter på elnätsregleringen. Läs mer (pdf)

Synpunkter till Energikommissionen från rundabordssamtal

I Östergötland har vi redan idag kommit långt på vägen mot ett mer resurseffektivt samhälle. Vår värme kommer till stor del från återvunnen energi via fjärrvärme, vi är ledande inom biodrivmedelsutveckling samtidigt som vi kan visa upp ett stort antal växande företag inom miljöteknikområdet. Dessa satsningar har gett oss många erfarenheter som vi gärna delar med oss av. I detta dokument skulle vi särskilt vilja belysa några områden där vi hoppas att Energikommissionen beaktar våra synpunkter. Läs mer (pdf)

Östergötland appeal on carbon taxex

Den svenska koldioxidbeskattningen har framgångsrikt bidragit till att skapa förutsättningar för utveckling av biodrivmedel. Koldioxidbeskattningen ifrågasätts emellertid av EU-kommissionen ur ett konkurresperspektiv. Med anledning av detta har Tekniska verken tillsammans med en rad andra östgötska aktörer skrivit ett brev till EU-kommissionen där vi ber EU-kommissionen ompröva sin inställning. Läs mer (pdf)

 

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad

 

Hjälpte denna information dig? Nej