Remissvar

Här publicerar vi remissvar där Tekniska verken tar ställning i frågor som berör vår verksamhet.

2017

 • Miljöbyggnad 3.0 Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN. Läs mer (pdf)
 • Synpunkter på förslag till strategi för ökad användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik. Läs mer (pdf)

2016

 • Remissvar på några centrala frågeställningar viktiga för bolagets verksamhet. Tekniska verken ställer sig helt bakom det remissvar och det särskilda yttrande som lämnats av Energiföretagen Sverige. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på förslag till förordning om elbusspremie. Läs mer (pdf)

2015

 • Förslag och synpunkter på Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintliga byggnader. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på En kommunallag för framtiden. Läs mer (pdf)
 • Remissyttrande på Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Promemoria - anläggningsbesked för biodrivmedel. Läs mer (pdf)

2014

 • Förslag och synpunkter på Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Läs mer (pdf)

 

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad