Remissvar

Här publicerar vi remissvar där Tekniska verken tar ställning i frågor som berör vår verksamhet.

2017

 • Miljöbyggnad 3.0 Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Boverkets förslag till ändrade regler i BBR och BEN. Läs mer (pdf)
 • Synpunkter på förslag till strategi för ökad användning av solel samt förslag till heltäckande solelstatistik. Läs mer (pdf)

2016

 • Remissvar på några centrala frågeställningar viktiga för bolagets verksamhet. Tekniska verken ställer sig helt bakom det remissvar och det särskilda yttrande som lämnats av Energiföretagen Sverige. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på förslag till förordning om elbusspremie. Läs mer (pdf)

2015

 • Förslag och synpunkter på Energiskatt på el - en översyn av det nuvarande systemet. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Boverkets rapport Individuell mätning och debitering i befintliga byggnader. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på En kommunallag för framtiden. Läs mer (pdf)
 • Remissyttrande på Vattenmyndighetens förslag till förvaltningsplan, förslag till miljökvalitetsnormer och förslag till åtgärdsprogram. Läs mer (pdf)
 • Förslag och synpunkter på Promemoria - anläggningsbesked för biodrivmedel. Läs mer (pdf)

2014

 • Förslag och synpunkter på Utredningen om fossilfri fordonstrafik. Läs mer (pdf)

 

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad
Hjälpte denna information dig? Nej