Rapporter

Här publicerar vi olika rapporter där Tekniska verken tar ställning i olika frågor som berör vår verksamhet.

Naturvårdsverkets föreslagna gränsvärden för hållbar återföring av fosfor

Naturvårdsverkets föreslagna nya gränsvärden för metaller i biogödsel/rötrest innebär att anläggningar som rötar matavfall kommer att få mycket svårt att avsätta sin rest. Läs mer (pdf)

Konsekvensbeskrivning vattenkraftstation Svartåfors

Denna rapport utgår ifrån en tänkt utrivning av Svartåfors vattenkraftstation strax utanför Linköping, men konsekvenserna är i princip allmängiltiga för alla mindre vattenkraftstationer. Läs mer (pdf)

 

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad
Hjälpte denna information dig? Nej