Positionspapper

I våra positionspapper kan du läsa vad vi tycker i en enskild fråga som berör vår verksamhet.

Biogödsel - en hörnsten i den cirkulära biogasekonomin

Svenska konsumenter efterfrågar allt mer ekologiskt mat. Man skulle kunna tro att våra möjligheter att producera ekologiska livsmedel begränsades av tillgång på odlingsareal eller kanske antalet bönder. Det är emellertid tillgången på biogödsel som idag är den främsta begränsande faktorn för denna typ av jordbruk.

Här kan du läsa Förutsättningar för svensk biogödselproduktion (pdf).

Kommunägda företags roll på den svenska bredbandsmarknaden

I regeringens bredbandsstrategi från 2010 fastställs en rad ambitiösa mål för framtidens svenska IT-infrastruktur. År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag.

Läs mer i Kommunägda företags roll på den svenska bredbandsmarknaden (pdf).

 

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad
Hjälpte denna information dig? Nej