Tekniska verken tycker

Energibranschen är i många avseenden en hårt reglerad bransch. Olika regelverk, styrmedel och lagar har stor påverkan på våra möjligheter att klara de krav som våra ägare ställer på oss.

I Tekniska verkens fall är ägaren Linköpings kommun och därmed indirekt alla medborgare i Linköping. Våra åsikter utgår ifrån vår vision och de ägardirektiv som våra uppdragsgivare gett oss.

Miljö- och samhällsnytta

Till skillnad från många andra företag så handlar vår verksamhet inte bara om pengar. Visst ska vi vara affärsmässiga, men minst lika viktigt är att vi levererar miljö- och samhällsnytta.

Vår vision är att skapa världens mest resurseffektiva region. Det är något som vi tar på största allvar och som kräver långsiktiga villkor och styrmedel. Därför måste vi påtala för beslutsfattare när olika förslag och regelverk gör det svårare för oss att nå vår vision. Vi berättar gärna när vi tycker något är bra, samtidigt som vi inte tvekar att påtala fel och brister. Vi försöker också presentera nya idéer för hur vi kan få ett mer resurseffektivt samhälle.

 

Kom gärna med idéer och synpunkter

Du får gärna komma med idéer kring ämnen vi ska ta upp eller synpunkter på vad vi skriver. Energifrågan är en av våra viktigaste utmaningar inför framtiden och förtjänar verkligen att debatteras.

Kontakta oss för mer information

Per Everhill
Public Affairs
Marknad
Johan Böök
Public Affairs
Marknad
Hjälpte denna information dig? Nej