Sök vår bygdepeng!

Vill du vara med och bidra med positiv energi och goda idéer i Sunne kommun? Då kan du ansöka om vår bygdepeng. Ansökningstiden för produktionsåret 2021 är slut. Under våren 2022 kommer vi att meddela vem som får ta del av bygdepengen.

I vår vindkraftspark vid Häjsberget och södra Länsmansberget gör vi förnybar energi av Sunnevindarna. Nu vill vi ge något tillbaka till er som också bidrar med energi i trakten kring vår vindkraftspark i Sunne.

Tillsammans med markägarna för parken kommer vi dela ut en bygdepeng till ideella föreningar, företag och privatpersoner i Västra Ämterviks socken och Sunne socken väster om Fryken. Pengarna ska användas till en aktivitet eller åtgärd som genomförs under ett eller flera år och på något sätt gynnar närområdet.

Kriteriet för att få bygdepengen:

  • Ni är en ideell förening, ett företag eller en privatperson som bor eller bedriver verksamhet i Västra Ämterviks socken eller Sunne socken, väster om Fryken.
  • Verksamheten ni bedriver måste överensstämma med Tekniska verken-koncernens vision.
  • Pengarna ska användas till en aktivitet eller åtgärd som genomförs under ett eller flera år och på något sätt gynnar närområdet.
  • Bygderådet stöjder er ansökan.

Så går det till

När ansökningsperioden är slut kommer representanter från Värmlands Vind AB (en del av Tekniska verken) och markägarna till vindkraftsparken tillsammans utse vilka som ska få pengarna. Senare i vår kommer vi meddela vilka som får ta del av bygdepengen.

Sista ansökningsdag för produktionsåret 2021 var söndag 3 april 2022. Välkommen tillbaka i mars 2023 för en ny ansökan.

Hjälpte denna information dig? Nej