Förnybar vattenkraft

Vattenkraften är en förnybara energikälla och utgör nästan hälften av Sveriges elproduktion.

Vattenkraften är fri från direkta utsläpp och avfall men kan däremot påverka djur och natur runt kraftstationerna på grund av hur vattennivån regleras och att det är svårt för fiskar att ta sig förbi kraftverken. Vi är därför engagerade i en rad projekt för att stötta fisk och fauna runt våra vattenkraftsstationer.

Vattenkraften går att lagra

El går inte att spara utan behöver användas med en gång. Men det går att lagra vatten i magasin och välja att släppa vattnet genom turbinen när elen bäst behövs i samhället.

Att kunna lagra vatten är viktigt i en framtid där vi har en stor andel vindkraft och solenergi. Samhället kommer behöva energi även när det är vindstilla och mulet.

Vattendomar styr mängden vatten som måste och får tappas

Alla vattenkraftverk och dammar måste ha ett miljötillstånd, en så kallad vattendom. Det är Mark- och Miljödomstolen som beslutar om vattendomen. Vattendomen anger både vilka rättigheter och skyldigheter ägaren till vattenkraftverket eller dammen har. Det kan exempelvis handla om vattenhushållningsbestämmelser, det vill säga hur mycket eller lite vatten man ska tappa, vilka vattennivåer som är tillåtet att ha vid olika tider på året med mera. En vattendom är Mark- och Miljödomstolens tolkning av gällande lagstiftning och är alltså att jämställa med en lag.

I vattendrag där flera aktörer drar nytta av vattnet finns det så kallade regleringsföretag. Regleringsföretagets uppgift är att se till att vattnet används på ett så fördelaktigt sätt som möjligt totalt för alla delägare.

I samband med att vattendomen slås fast görs också en så kallad skadereglering. Där kan bland annat markägare få ersättning och beslut om eventuella kompensationsåtgärder för att skydda fisket.

Miljön runt vattenkraftverken

Vattenkraften är fri från direkta utsläpp men kan däremot påverka djur och natur runt kraftstationerna. Det på grund av hur vattennivån regleras och att det är svårt för fiskar att ta sig förbi kraftverken. Sedan länge engagerar vi oss därför i den lokala miljön runt våra vattenkraftverk och genomför ett antal frivilliga aktiviteter.

Hjälpte denna information dig? Nej