Solcellsparken i Linköping – en av de största i Sverige

Linköping har fått ett nytt landmärke längs E4:an. Solcellsparken som ligger bredvid Gärstadverket består av 30 000 solpaneler och är en av de största i Sverige.

Projektet är ett samarbete mellan Swedbank, Alight (f.d. Eneo Solutions), Infranode och Tekniska verken. Tekniska verken kommer att äga parken tillsammans med Infranode och Alight, som även ansvarar för bygget på vår mark.  Swedbank har tecknat ett energiköpsavtal (PPA) om att köpa elen från parken som ett led i deras hållbarhetsarbete.

30 000 solpaneler 

Anläggningen började byggas i november 2019 och har varit i drift sedan juli 2020. Solcellsparken består av 30 000 solpaneler och täcker en yta motsvarande 22 fotbollsplaner (13 hektar).

Anläggningen har en installerad effekt på 12 MW med en beräknad årsproduktion på cirka 11,5 GWh per, vilket motsvarar hushållselen för 2 300 villor under ett år. En solig sommardag beräknas parken producera el motsvarande den årliga hushållselen hos 18 villor eller 36 lägenheter.

Solcellsparken i siffror

  • Planerad driftsättning: Sommaren 2020.
  • Installerad effekt: Cirka 12 MW.
  • Förväntad årlig produktion: Cirka 11,5 GWh. Motsvarar hushållselen för 2 300 villor under ett år.
  • Solcellsparkens yta: 13 hektar, vilket motsvarar cirka 22 fotbollsplaner.
  • Antal paneler: Cirka 30 000 st.
Hjälpte denna information dig? Nej