TvAB Eventcontainer

  • Inskickad: 2017-03-02
  • Inskickad av: Urban Jensen
En tumregel som jag fått lära mig vid beteendeförändring är att 80% av ett beteende styrs av det som händer efter beteendet, dvs konsekvenserna, och endast 20% av beteendet påverkas av det som sker innan. Trots detta är det ändå alltför ofta vi människor lägger mest tid, resurser och energi på det som händer innan beteendet vi vill påverka.

Det finns dock undantag och ett lysande exempel är Rolighetsteorin, som var en reklamkampanj som Volkswagen gjorde men är fortfarande en fantastisk idé. Tävlingen gick i korthet ut på att få människor att ändra sina beteenden genom att göra saker lite roligare och det är här min idé börjar. Tänk om vi kunde erbjuda ett roligare sätt att kasta skräp och använda sig av det vid event, som konserter, festivaler och evenemang inom vår region, där vi är med och kan erbjuder våra avfallstjänster.

En TvAB Eventcontainer är i grundutförandet en 20 fot lastcontainer som ska anpassas efter ändamålet. Inspirationslänkar till hur saker kan kastas och en vinnare:
Världens djupaste soptunna: https://www.youtube.com/watch?v=4wOe0aqYguY
Tomglasspelet: https://www.youtube.com/watch?v=SkQbMKc58Nc
Hastighetslotteriet: https://www.youtube.com/watch?v=L9wMoK0Gxcs

Tänk om vi kunde erbjuda en eller flera containrar till dessa event. Eventcontainer kan också byggas med smart teknologi, The Internet of Things. Där man kan sätta smarta sensorer som känner av saker som vi vill mäta och göra något med och för att kunna utveckla det vi gör.

Med TvAB Eventcontainer kan man göra kastandet av skräp roligare, spännande, oväntat, lärorikt och lockar fram nyfikenheten för den som gör det. Det skulle medföra att fler gör rätt och det blir en positiv upplevelse för den som kastar, en positiv sak för Tekniska verken och sist men inte minst en positiv sak för miljön. För det vi kan göra för miljön här påverkar miljön i hela värden och bidrar också mot vår vision att bli världens mest resurseffektiva region och med denna tjänst så får vi förhoppningsvis fler människor med på den resan.