Testar en blogg

Elin Karlsson 1 jun 2017

 

Västervik: Kalmar Läns Trafik har upphandlat busstrafik för 10 år och beslutat att alla turer, där det är möjligt, ska gå på biogas. I Västervik har Svensk Biogas vunnit en upphandling och kommer från och med augusti vara leverantör av biogas. Vi bygger just nu en bussdepå och en publik tankstation i Västervik. Den investeringen finansieras till viss del av klimatklivet och kommer innebära att tillgången på gas i Västervik kommer öka markant. Vi ser fram emot att utöka på en ny marknad och välkomnar alla västerviksbor som kör på gas som kunder till oss.

 

Linköping: Nu är det klart! Svensk Biogas bygger en efterlängtad tankstation i södra Linköping. Efter sommaren sätter vi spaden i jorden och innan året är slut har vi invigning. Platsen kommer bli i korsningen av Gamla och Nya Tanneforsvägen i närheten av Braskens Bro. Vi är otroligt glada för att äntligen vara igång med detta efterlängtade projekt och ser fram emot att kunna ta emot både befintliga och nya kunder på en ny plats.