Vill du besöka oss?

På Tekniska verken tar vi årligen emot besökare, både från närområdet, från andra kommuner och från andra länder.

Det energisystem vi har på Gärstadområdet i Linköping har blivit ett föredöme och väckt stor uppmärksamhet internationellt och satt Linköping på kartan. På Gärstadområdet visar vi flera av våra anläggningar kring avfallshantering. Kanske vill du veta mer om hur dricksvatten produceras eller avloppsvattnet renas? Vi tar emot besök på flera av våra anläggningar men tyvärr inte på Lejonpannan eller Råberga vattenverk. Läs mer om våra anläggningar här.

  • Ett studiebesök brukar ta cirka en till en och en halv timme.
  • Besöksgruppen behöver vara mellan 8 och 20 personer. 
  • Var ute i god tid. Kontakta oss minst tre veckor innan du vill komma på studiebesök.
  • Studiebesöken sker på dagtid.
  • Vi tar emot besök av skolklasser från högstadiet och äldre på Optiska sorteringen på Gärstadverket. Tyvärr kan vi inte ta emot yngre elever.
  • Vi har emellanåt begränsade möjligheter att ta emot besök, därför måste vi ibland tacka nej till besöksförfrågningar. På Gärstadverket har vi just nu endast möjlighet att ta emot besök från universitet och besök som är yrkesmässigt kopplade till verksamheten.
  • Anläggningarna Biogasproduktion och Kraftvärmeverket tar endast emot besök som är yrkesmässigt direkt kopplade till verksamheterna.
  • Gärstad avfallsanläggning är själva deponiområdet på Gärstad. För att genomföra besök där krävs att gruppen kommer med egen buss.
  • Varje år bjuds alla elever i årskurs tre in till ett studiebesök på avloppsreningsverket. Läs mer om studiebesök för elever i årskurs tre.

INTRESSEANMÄLAN

OM BESÖKET
*
* (Minst 8 personer)
*
*
*
OM GRUPPEN
*
*
*
Hjälpte denna information dig? Nej