Samarbeten - Resursfonden

Vi på Tekniska verken vill vara ett ansvarstagande och engagerat företag inom idrott, kultur, sociala och humanitära områden. Vår vision är att skapa världens mest resurseffektiva region och för att nå visionen måste vi hushålla med resurser som exempelvis vatten, energi och material.

Vi samarbetar med organisationer och ideella föreningar som gör nytta i samhället och är till glädje för många människor i vardagen.

Inom Resursfonden finns två typer av samarbeten:

  1. Strategiska samarbeten som sträcker sig över ett eller flera år.
  2. Enskilda aktiviteter som genomförs av föreningar och organisationer.

Tekniska verken får många förfrågningar varje år och vi vill vara effektiva och professionella i bemötande och hantering. Resurserna är begränsade och målsättningen är att varje samarbete ska vara resurseffektivt och leda till ömsesidig nytta för båda parter.

Vår ambition är att det ska vara smidigt att ansöka. I pdf:en finns ett antal förklaringar som underlättar. Här finns även frågeställningar som är bra att besvara eller ta fram underlag kring innan ni skickar in ansökan.