ISO-certifikat

Teknisk verken i Linköping AB är ISO-certifierade enligt:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001:2007

Ladda ner Tekniska verkens ISO-certifikat