Vinnare - Innoverket 2017

I vår första omgång av idétävlingen Innoverket sökte vi förslag som skulle kunna underlätta våra kunders vardag. Vi fick in 38 bidrag där fem av dem valdes ut som vinnare. Här kan du se alla bidrag som skickades in. Nedan presenteras vinnarna i denna omgång tillsammans med juryns motivering.

Vinnare

Innovatör: Viktor Eriksson

Viktor Eriksson vann vår idétävling med sitt bidrag "Smart timer"

Viktor Eriksson vann vår idétävling med sitt bidrag "Smart timer"

Bidrag: Smart timer

I takt med att elbilar och husbatterier blir allt vanligare blir även möjligheten att lagra energi större. Med en smart timer á la "Internet of Things", uppkopplad via wifi mot Tekniska verken, kan batterierna laddas då tillgången på el är som störst - och priset som lägst. Med möjlighet att styra sin timer så att man inte riskerar att stå med tomt batteri när man ska ut på vägarna blir denna pryl en bra investering för miljö, privatperson, företag, och energiproducent.

Vår motivering

Idén handlar om hur Tekniska verken kan hjälpa sina kunder att förbruka och lagra energi vid tidpunkter när tillgången är stor och efterfrågan annars låg. Idén utgår från att kunder och energileverantör samverkar för att skapa resurseffektivitet genom att jämna ut förbrukningen av energi över tid och därmed minska de effekttoppar som annars uppstår. Minskade effekttoppar resulterar i en minskad användning av fossila bränslen och därmed minskad miljöbelastning och en lägre energikostnad.

De här kom på andraplats

Innovatör: Erik Fridell

Bidrag: Solenergi

Många villaägare har inte möjlighet att montera solceller på sina tak. Jag är en sådan. Jag insåg dock att det vore kanon om jag kunde montera mina solceller på någons mark eller tak. Därför tycker jag att man ska kunna köpa andelar i en större anläggning och ha sina solceller där istället. Min elleverantör får gärna bygga och dra av direkt på fakturan till mig precis som om de hade suttit på mitt tak. Installationskostnaden skulle också minska om man bygger storskaligt istället för många små anläggningar.

Vår motivering

Eriks idé är relevant då många saknar möjligheter att producera sin egen solenergi. Utmaningen ligger i överföringskostnader och skatter samtidgt som installationer och underhåll blir effektivare vid storskaliga installationer. Tekniska verken ser över möjligheter att på bästa sätt inkludera solenergi i regionens energisystem. Storskaliga lösningar för solel är en tänkbar lösning för att ge fler möjligheten att kunna bidra till ett mer resurseffektivt energisystem.

Innovatör: Anna Eronn

Bidrag: Fakturainfo i appen

Allt som finns på fakturan skulle jag också vilja ha i appen. Det vill säga en översikt och detaljer på vad jag betalar till Tekniska verken. I nuläget får jag Som det är nu får jag lite statistik på mina sopor. Bra. Vore intressant se hur min vatten-och elförbrukning också ändras jämfört mig själv senaste året och medel för Linköping. Diagram med månad för månad vore kul. Slutsats: både mina kostnader och förbrukning i alla möjliga former.

Vår motivering

Annas idéer runt vår app bidrar starkt till ökad kundnytta och vi tar med oss dessa förslag in i vår fortsatta vidareutveckling av appen.

Innovatör: Moa Mellberg

 Bidraget: Sopsorteringsapp

En app där du kan söka på avfallet och se var det ska slängas ocheller skanna streckkoden med hjälp av mobilkameran och direkt se var förpackningen hör hemma. Information om vad som får slängas i gröna påsen och varför finns lättåtkomligt i appen.

Vår motivering

Moas idé underlättar för våra kunder att källsortera och därmed bidra till regionens resurseffektivitet. Arbetet med en sorteringsguide med sökfunktion är redan på gång, och kommer på sikt integreras i vår app.

Innovatör: Daniel Kullgard

Bidrag: Återbruket

Idag så slänger man väldigt mycket prylar på återvinningen. Visserligen sorterat men det slängs ändå. Jag tycker att ni skulle skapa en portal där man innan kan går in kan få information vad som är alternativet till att slänga. Jag är ganska säker på att x % av det jag slänger skulle vi i vårt hushåll kunna behålla och använda för andra ändamål än det som är tänkt. Skulle ni i en sådan portal även kunna para ihop "slängare" med organisationer/föreningar/företag/privatpersoner som får möjlighet att annonsera av vad de behöver så kommer det slängas färre saker och konsumtionen kommer minska.

Exempel: En fotbollsförening behöver en soffa till sitt klubbhus, de annonserar på återbruket innan jag åker till återvinningen så kollar jag återbruket och ser att föreningen behöver soffan istället för att slänga den så skänker jag den till föreningen. Win-win där miljön är den största vinnaren.

Vår motivering

Daniels idé syftar till att ge våra kunder hjälp i att återbruka prylar och kläder genom att koppla ihop köpare och säljare. Vi arbetar just nu med att etablera en återbruksgalleria. Nya och befintliga digitala lösningar blir ett utmärkt komplement till den fysiska miljön för återbruk.

Hjälpte denna information dig? Nej