Idétävling - tema smarta staden

Under november 2019 sökte vi förslag på hur Tekniska verken kan skapa en smart och hållbar stad med hjälp av ny teknik.

Vinnaren - Mylla

Sören Steinkellner blev vinnaren med sin idé "Mylla - hur Tekniska verken och stadens invånare skapar en smart och hållbar stad tillsammans". 

Om idén

En "smart och hållbar stad" är inget som kommer av sig själv. Det tar tid, kräver hårt arbete och investeringsvilja. För att skapa en acceptans för förändring och få in många idéer och förslag från Linköpingsborna behövs både information och utbildning som ger insikt i vad en "smart och hållbar stad" har för stora fördelar.

I projektet Mylla tar jag fasta på Tekniska verkens behov om att berätta om sina tjänster och den behövliga interaktionen med Linköpingsborna. Genom att berätta om Tekniska verkens verksamhet och samtidigt sprida kunskap och engagemang om sensorer/nät tas den nyfikenhet och teknikintresse som finns hos de som bor i Linköping tillvara. På detta vis säkerställs en god mylla som kan ge många fantastiska teknikförslag framöver och dessutom få Linköpingsborna att börja prata om fördelarna med en "smart och hållbar stad" med varandra. Sådant ger ringar på vattnet.

Mylla är en 4-stegsraket som förmodligen tar några år att genomföra och som med fördel kan startas om på nytt.

  • Steg 1. Grunden: Ett gratis och öppet trådlöst nätverk i Linköping är en god förutsättning för att få IoT att börja växa. Anordna en träff där intresserade bygger tex en LoRa-gateway och sätter upp hemma.
  • Steg 2. Att mäta är att veta: En DIY-sensorkväll där nyfikna löder ihop sig en enkel sensor som sänder data, tex temperatur, solinstrålning eller position. Här behöver Tekniska Verken stötta med det som behövs för att visualisera sensordata på en mobiltelefon. Denna aktivitet kan med fördel anordnas för ungdomar i Linköpings olika stadsdelar eller i samarbete med skolor. Intresse finns, vad jag förstår så har tex de sommarprogrammeringsläger för barn som genomförts i Linköping varit populära.
  • Steg 3. En bild säger mer än ett ord: En studiecirkel om hur den sensordata som samlas in kan sammanställas och visualiseras i telefonen.
  • Steg 4. Tekniska verken utvärderar och stöttar kontinuerligt de lösningar som kommer fram i steg 2 och 3 samt inspirerar med relevanta utmaningar som väntar på en lösning.

Projektet Mylla medför att Tekniska verken och Linköpingsborna kan mötas och skapa en  "smart och hållbar stad" tillsammans.

 Juryns motivering

Genom en väl genomtänkt plan för innovation kan Mylla skapa förutsättningar för att lösa Tekniska verkens utmaningar så att Linköpingsborna kan skapa en smartare stad tillsammans.

Så tar vi förslaget vidare

Genom att informera om vilka utmaningar vi står inför och därmed ge uppslag till kreativa medborgare. Tekniska verken bör även aktivt delta i eller skapa kreativitetsevent med syfte att lösa dessa utmaningar. 

 

Hjälpte denna information dig? Nej