Kära kund, hur kan vi bli bättre?

Vi är en del av 230 000 privat- och företagskunders dag och erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, avfallstjänster, bredband, biogas, energilösningar och elhandel. Vi behöver din hjälp med att utveckla våra produkter och tjänster för att underlätta din vardag.

Innoverket - Med nya idéer bygger vi den resurseffektiva regionen

Under namnet Innoverket samlar vi alla aktiviteter, verktyg och insatser vi gör på Tekniska verken för att främja, uppmuntra och skapa kreativitet, förbättringar och innovation.

Detta idéverktyg som vi kallar Innoverkstan är en del av detta arbete, där vi skapar en plattform för att fånga upp idéer hos våra anställda och kunder. Ni vet bäst vad ni saknar och vilka problem ni stöter på med våra tjänster. Detta vill vi såklart få reda på.

Med jämna mellanrum kommer vi hålla idétävlingar med olika teman. De bästa förslaget belönas med ett pris och kommer sedan fångas upp i verksamheten.