Branschsamarbeten

Samarbete och erfarenhetsutbyte är viktigt för utvecklas. Vi samarbetar med flera branschorganisationer och andra aktörer inom vår bransch för att driva utvecklingen framåt.

Branschorganisationer

Svensk fjärrvärme

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för Sveriges fjärrvärmeföretag, som producerar och distribuerar fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla. Deras uppgift är att är att främja utvecklingen av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme till nytta för föreningens medlemmar och deras kunder.

Svensk Energi

Svensk Energi är en branschföreningsom tillsammans arbetar för att öka förståelsen för elens viktiga roll för samhällets utveckling och förmåga att möta utmaningar - som klimatfrågan.

Anders Jonsson, Vd Tekniska verken, sitter med i Svensk Energis styrelse. 

Avfall Sverige

Avfall Sverige är den svenska intresse- och branschorganisationen inom avfallshantering och återvinning, där landets högsta kompetens på avfallsområdet finns samlad. De bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet genom en gemensam utvecklingssatsning som Avfall Sveriges medlemmar finansierar. Satsningen har en bred inriktning på konkreta utvecklingsprojekt.

Mile Elez, teknisk direktör Tekniska verken, sitter med i Avfall Sveriges styrelse.

Energiforsk

Energiforsk ägs av branschorganisationerna Svensk Energi, Energigas Sverige, Svensk Fjärrvärme, Swedegas och Affärsverket svenska kraftnät. De bedriver forskning inom ett flertal områden som exempelvis energisystem, energianvändning, energigaser, bränslebaserad el- och värmeproduktion, elnät, vindkraft och solel samt fjärrvärme och fjärrkyla. Tekniska verken deltar i ett antal av Energiforsks forskningsprojekt som berör vår verksamhet och som kan bidra till en positiv utveckling.

Mile Elez, teknisk direktör Tekniska verken, är ordförande i områdesstyrelsen för Bränslebaserad el- och värmeproduktion och Gösta Gustavsson, vice ordförande Tekniska verken, är medlem i områdesstyrelsen för Fjärrvärme och fjärrkyla. 

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Läs om JTI

Privata aktörer

Vi samarbetar med privata aktörer för försäljning och marknadsföring av patenterade innovationer.

Kemira Kemi AB

Processtillsats BDP för att öka biogasproduktionen.

Läs mer om Kemira. 

Hjälpte denna information dig? Nej