Våra vindkraftverk

Vi är idag delägare i flera vindkraftsparker, från Falkenberg i söder till Sveg i norr. Beräknad årsproduktion förutsätter ett normalår med vind.

  Kommun Byggår Modell Antal Totalhöjd (meter) Rotordiameter (meter) Effekt/verk (MW) Årsproduktion/verk (GWh)
Fredriksdal Nässjö 2013 Siemens SWT-2.3-101 5 150 101  2,3   6,4
Rodovålen*  Härjedalen 2010 Enercon E82 1 150 82   2  6,2
Tagelberg Skara 2013 Enercon E82 2 140  82  2  5,4
Topperyd Nässjö 2010 Vestas V90 4 150 90
 2  5,7
Ventosum** Falkenberg 2009 Vestas V47 2 83,5 47  0,66  1,1

* Förvaltas av Agrivind AB.
** Förvaltas av Ventosum AB.

Snabba fakta

  • Ett vindkraftverk producerar el när vindarna blåser mellan 3 och 25 meter per sekund. När det blåser cirka 12 meter per sekund producerar den enligt sin maximala effekt.
  • Ett vindkraftverk producerar el cirka 90 procent av tiden och stannar vid strömavbrott.
  • Maskinhuset, på toppen av vindkraftverket, vrider sig automatiskt och riktar upp sig mot vinden för att få största möjliga elproduktion.
  • När det inte blåser får ett vindkraftverk el från elnätet till sitt styrsystem och också för viss uppvärmning. Elförbrukningen motsvarar cirka en promille av vindkraftverkets årsproduktion.