Vattennivåer och reglering

Här kan du se aktuella vattennivåer och tappning över sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden.

Dagens vattennivåer

Senast uppdaterat: kl 07:00
  • Sommen 201.01 lokalt höjdsystem
  • Roxen 33.38 m ö.h.
  • Vättern 88.41 m ö.h.
  • Glan 21.82 m ö.h.
  • Järnlunden 86.07 m ö.h.
  • Vattennivå (lokalt höjdsystem) Övre/undre gräns för vattennivå
  • Tappning (m³/s)
Det finns inga uppgifter att visa för vald period
2018