Vattenkraft

Vattenkraften är Sveriges största förnybara energikälla. Fri från utsläpp och avfall och utgör nästan hälften av landets energiproduktion.