Bästa världen

Linköpings utbildningsförvaltning, Tekniska verken och Kolmården har startat ett samarbete med namnet Bästa världen. Syftet är att inspirera och främja lärandet kring naturvetenskapliga ämnen, relaterat till resurseffektivitet och hållbarhet. Målgruppen är elever i Linköpings grundskolor. Under hösten kommer ett pilotprojekt genomföras för årskurs 2, 5 och 8-9.

Inför besöket

Pilotprojektet omfattar ett urval av klasser som får komma till Kolmården på en inspirationsdag under oktober. Innan besöket kommer det finnas ett arbetsmaterial i form av en lärarhandledning med arbetsuppgifter och eventuella laborationer som ska kunna genomföras i skolan. Fokus ligger på att synliggöra de kloka och smarta lösningarna som finns i Linköping (Tekniska verkens samhällssystem för vatten, avfall och energi).

Inspirationsdag på Kolmårdens djurpark

Inspirationsdagen hålls på Kolmården där man kopplar ihop det lokala perspektivet med det globala, med utgångspunkt från samma teman. Kunskapen om djuren och deras naturliga livsvillkor kan väcka känslor, nyfikenhet och skapa förståelse för hur saker hänger ihop. Under dessa dagar sköter Kolmårdens egna pedagoger de förberedda stationerna.

Efter besöket

Efter besöket ska material tillhandahållas i form av en lärarhandledning, arbetsuppgifter och eventuella laborationer som ska kunna genomföras i klassrum och skolmiljö. Det är fokus på elevernas miljö i hem och skola och deras egen kreativitet kring förbättringar och framtidslösningar.

  • Åk 2, Lion Learners, har tema vatten.
  • Åk 5, Wild learners, har tema avfall.
  • Åk 8-9, Global learners, har tema energi.

Allt material kommer utgå från skolans läroplan och stödja aktuella läromål i Linköping.

Hjälpte denna information dig? Nej