Om Bästa världen

Bästa världen är ett samarbete mellan Linköpings utbildningsförvaltning, Tekniska verken och Kolmårdens djurpark. Syftet är att inspirera och främja lärandet kring naturvetenskapliga ämnen, relaterat till resurseffektivitet och hållbarhet. Målgruppen är elever från årskurs 2, 5 och 8 i Linköpings grundskolor.

Inför besöket

Klasserna får komma till Kolmården på en inspirationsdag under oktober. Innan besöket arbetar eleverna med arbetsuppgifter och eventuella laborationer som ska kunna genomföras i skolan. Pedagogerna får tillgång till en lärarhandledning. Fokus ligger på att synliggöra de kloka och smarta lösningarna som finns i Linköping (Tekniska verkens samhällssystem för vatten, avfall och energi).

Inspirationsdag på Kolmårdens djurpark

Inspirationsdagen hålls på Kolmården där man kopplar ihop det lokala perspektivet med det globala, med utgångspunkt från samma teman. Kunskapen om djuren och deras naturliga livsvillkor kan väcka känslor, nyfikenhet och skapa förståelse för hur saker hänger ihop. Under dessa dagar sköter Kolmårdens egna pedagoger de förberedda stationerna.

Efter besöket

Efter besöket får klasserna en lärarhandledning, arbetsuppgifter och laborationer som ska kunna genomföras i klassrummet och skolmiljö. Fokus ligger på elevernas miljö i hem och skola och deras egen kreativitet kring förbättringar och framtidslösningar.

  • Åk 2 har tema vatten.
  • Åk 5 har tema avfall.
  • Åk 8 har tema energi.

Allt material utgår från skolans läroplan och stöder aktuella läromål i Linköping.

Hjälpte denna information dig? Nej