Naturlig och inte naturlig reglering

Vi har två olika typer av bestämmelser av vattenhushållningen i våra olika vattendomar. Reglering som bygger på att efterlikna den naturliga vattennivån och sådan som inte gör det.

Sjöar som regleras naturligt

De naturligt reglerade sjöarna finns i Motala Ströms huvudfåra. Hit hör Vättern, Roxen och Glan.

För Vättern och Roxen är bestämmelserna för vattenhushållningen uppbyggda så att regleringen verkar utjämnande på vattennivån. Det betyder att när det är låga naturliga vattennivåer, som nu, får den verkliga nivån aldrig vara lägre än den naturliga nivån. Däremot får den vara något högre. När det är höga naturliga vattennivåer gäller det omvända, att nivån aldrig får vara högre än den naturliga nivån.

För Glan handlar det mer om att den verkliga nivån hela tiden skall följa den naturliga nivån.

Vattennivåer för naturligt reglerade sjöar (16 oktober 2017)

  Vattennivåer  Lägre än genomsnittet för årstiden
Vättern 88,27 möh 23 cm
Roxen 32,66 möh 32 cm
Glan 20,66 möh 43 cm

Sjöar som inte regleras naturligt

I sjöar som inte är naturligt reglerade har vi som reglerföretag oftast större chans att påverka vattennivån. Det kan göras i olika grad beroende på sjöns naturliga hydrologi, det vill säga vattnets kretslopp, men också på hur reglerna kring vattenhushållningen är utformade. Det är vanligt att det finns en lägsta och en högsta tillåten vattennivå, i kombination med en lägsta tillåten tappning. Vilka nivåer som är tillåtna kan variera under året.

Exempel på större sjöar som inte är naturligt reglerade är Sommen och Åsunden/Järnlunden. Genom att vi kan tappa de sjöarna på ytterst lite vatten så har vi kunnat hålla en högre vattennivå jämfört med de naturligt reglerade sjöarna.

Vattennivåer icke naturligt reglerade sjöar (12 september 2017)

  Vattennivåer Lägre än genomsnittet för årstiden
Sommen 200,69 möh 18 cm (naturlig nivå är 49 cm lägre än normalt)
Järnlunden 85,95 möh Normal nivå för årstiden
Hjälpte denna information dig? Nej