Vattenläget i Östergötland

Sjöarnas vattennivåer

Vattennivåerna i våra sjöar beror på hur mycket snö och regn som kommit, hur mycket som avdunstar och hur mycket vatten som växterna dricker. Även vattenkraftverk påverkar genom att vatten släpps från en sjö till en annan, för att producera förnybar el.

Hur mycket vatten som släpps regleras i en vattendom. Där anges hur mycket vatten vi ska tappa ur sjöarna. Vi får vare sig tappa mer eller mindre vatten än inom det intervall som står i vattendomen. Vättern ska till exempel regleras naturligt och det betyder att vi ska efterleva naturen, andra kan istället ha fasta gränser och flöden.

 

Använd dricksvatten som vanligt med förnuft

Linköpings dricksvatten kommer från ytvatten i Stångån och Motala Ström, och är alltså inte grundvatten. Linköping har därför god tillgång på vatten. Du som bor inom det kommunala vattenledningsnätet kan använda vatten till dusch, tvätt, disk och dricksvatten precis som vanligt, med förnuft. Vi har heller inget bevattningsförbud i Linköping.

En varm sommar kan vattnets temperatur bli högre. Det gör att vattnet kan få sämre lukt och smak. När vattnet kyls ner försvinner lukt och smak igen. Spola kranen så att du får så kallt vatten som möjligt. Ett bra tips är också att ställa in en kanna med vatten i kylskåpet, så har du alltid tillgång till kallt och gott dricksvatten.

Hjälpte denna information dig? Nej