Sprayburk, tom

Metallförpackningar

Obs! Har förpackningen farosymboler och det finns rester kvar, måste förpackningen lämnas som farligt avfall på av kommunen anvisad plats.

  • Sorteras som:Metallförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation