Smörask, plastdel

Plastförpackningar

Den delen av smörasken som är i plast. Pappdelen av smörasken sorterar du som pappersförpackning.

  • Sorteras som:Plastförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation