Medicinkartong

Pappersförpackningar

Har du medicin kvar i kartongen lämnar du den till Apoteket.

  • Sorteras som:Pappersförpackningar
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Återvinningsstation