Galge av metall

Ikon metallskrot

Trasiga galgar av metall lämnas i containern för metall på återvinningscentralen. Hela galgar kan lämnas till second hand.

  • Sorteras som:Metall
  • Lämnas till:Återvinningscentral, Secondhandbutik