Komposterbart trädgårdsavfall

Komposterbart trädgårdsavfall

Gräs, löv med mera.

Avfall som ingår i Komposterbart trädgårdsavfall

  • Avfall
    Lämnas här
  • Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Trädgårdsavfallskärl
  • Lämnas här Återvinningscentral, Trädgårdsavfallstipp, Trädgårdsavfallskärl