Färgat och ofärgat glas

Glas

Färgade och ofärgade glasförpackningar.

Avfall som ingår i Färgat och ofärgat glas

  • Avfall
    Lämnas här
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation
  • Lämnas här Återvinningscentral, Återvinningsrum i flerbostadshus, Återvinningsstation