Solenergi

Solenergi fortsätter att växa rekordsnabbt.  Linköping är överlägsen etta i soltoppen enligt en kartläggning som Svensk solenergi gjort utifrån Energimyndighetens elcertifikatsystem i februari 2016. Men även Katrineholm ligger bra till och är den stad i Sverige som har mest solceller per capita.

Linköping

Linköping har drygt 3000 kilowatt installerad effekt inom elcertifikatssystemet. I Linköpings kommun är  bygglov för solcellsinstallationer avgiftsbefriat. På kommunens webbplats finns en solkarta som visar solinstrålningen över Linköpings tätort och ett par av de mindre orterna. Webbtjänsten visar om om det är lönsamt att installera solceller. Till solkartan.

På Tekniska verkens huvudkontor i Linköping har vi satt upp en solcellsanläggning som producerar el som räcker till 100 villor. Förutom att producera el, har den också ett kunskapssyfte och kan användas som praktiskt exempel.

Katrineholm

Katrineholm har drygt 1000 kilowatt installerad effekt inom elcerifikatsystemet. I Katrineholm finns en solcellspark, ETC solpark, dit du som är intresserad av solelsproduktion kan åka för att titta på lösningar för producera egen el. Läs mer här .
På kommunens webbplats finns en solkarta som visar solinstrålningen över Katrineholm. Till solkartan.

Just nu producerar vår solcellsanläggning:

Hjälpte denna information dig? Nej