Så tvättar du bilen miljövänligt

Eftersom vi använder samma vatten om och om igen, är det viktigt att vara rädd om det. När du tvättar bilen i en biltvätt så tas det smutsiga vattnet om hand och renas. På köpet gör du en insats för din närmiljö.

Tvätta inte bilen hemma - kör den till en biltvätt

När du tvättar bilen på gatan, gården eller p-platsen så rinner olja, tungmetaller och kemikalier ner i närmsta gatubrunn. Gatubrunnarna är till för att ta hand om regn, snö och is som smälter. Det vattnet renas därför inte i reningsverken. Vattnet som rinner av bilen vid en tvätt innehåller föroreningar från bilen och kemikalier från bilvårdsmedel. Rinner det ner i gatubrunnen kan det skada människor, djur och natur.

När du väljer att tvätta bilen i en biltvätt eller i en gör det själv-hall renas vattnet vid anläggningen innan det leds vidare till reningsverket.

Myter om att tvätta bilen

”Att tvätta hemma är inte värre än att det regnar på bilen.”

Det stämmer inte. Regnvattnet löser inte upp olje- och asfaltsrester samt andra svårlösta föroreningar som fastnat på bilen. Dessutom innehåller regn inte de miljöfarliga ämnen som kan finnas i bilvårdsprodukter.

”Bilvårdsprodukter som är bättre för miljön är sämre på att göra rent.”

Det stämmer inte. Miljömärkta bilvårdsprodukter gör lika rent som andra och de får dessutom ofta toppresultat i tester.

”Det är lugnt att tvätta bilen på gatan om jag använder miljömärkta bilvårdsprodukter.”

Det stämmer inte. Smutsen som lossnar från bilen när den blir tvättad innehåller också föroreningar som inte får hamna i naturen.

"Om jag står på gräsmattan är det lugnt."

Det är ett mindre dåligt alternativ att tvätta bilden på gräsmattan eller grusgången, men föroreningarna följer med ner i det översta jordlagret. Vattnet renas grovt av jorden, men rester av föroreningarna kan ändå följa med vattnet längre ner i marken. Tänk på att inte tvätta bilen nära en vattentäkt.

Hjälpte denna information dig? Nej