Minska matsvinnet

Ingen vill egentligen slänga mat. Men för lite planering, brist på tid och billig mat gör att det ändå blir så. Lyckligtvis är detta ett problem som vi kan göra något åt!

Mycket av maten som hamnar i soporna är fortfarande ätbar. Eller hade kunnat vara det om den hade hanterats rätt. Det lilla du gör kan göra stor skillnad. Genom att planera mer, förvara bättre och ta vara på resterna kan vi tillsammans minska matsvinnet. 

Tips på vad du själv kan göra

Visste du att?

  • En tredjedel av all mat som framställs i världen hamnar aldrig i våra magar utan går till spillo.
  • Det går åt 15 000 liter vatten för att producera 1 kg nötkött.
  • En familj på fyra kastar mat för cirka 6 000 kr/år vilket ungefär motsvarar en hel månads matinköp och då ingår inte ens maten som hälls ut i vasken.
  • Det går åt 140 liter vatten att för att producera 1 kopp kaffe. 
  • Det går åt 13 liter vatten för att odla en tomat.
  • Det går bara åt 1,05 liter vatten för att producera en liter kranvatten. Motsvarande siffra för en liter mjölk är 900 liter.

Hur påverkas miljön? 

Att producera mat kräver resurser. Det går åt stora mängder vatten, olja, kemikalier och mark. Mycket av vår mat produceras utomlands och transporteras med båt, flyg och lastbil för att komma hit. Maten står för en stor andel av hushållens klimatpåverkan.

Om kampanjen

Kampanjen görs i samarbete mellan Tekniska verken i Linköping och Motala och Vadstena kommuner. Den är en del i den kommunikation som rör insamling av matavfall i kommunerna. Syftet är att belysa problemet med matsvinn hos hushållen och samtidigt tipsa och ge praktiska råd om hur var och en kan minska sitt matsvinn. 

Visste du att

  • Det är skillnad på bäst före och sista förbrukningsdag. Varor med bäst före-datum är satta med marginal. 
  • Att förebygga matavfall är 10 gånger mer resurseffektivt än att göra biogas och biogödsel av det.  
  • När det trots allt blivit ett matavfall är Gröna Påsen ett utmärkt sätt att ta hand om det på. Då kommer både energin och näringsämnen till nytta.