Miljövärden för fjärrkyla 2019

Linköpings fjärrkyla kommer till största delen från absorptionskylmaskiner som drivs med överskottsvärme från fjärrvärmeproduktionen. Under den kalla årstiden använder vi frikyla.

Enligt de riktlinjer som finns för fjärrvärme i Överenskommelse i Värmemarknadskommittén kan ursprungsmärkt el användas vid beräkning av miljövärden som ska användas för redovisning av historiska utsläpp, men inte vid beslut som till exempel val av energilösning eller energieffektivisering. Då studeras istället vad som faktiskt påverkas av en förändrad energianvändning.

För fjärrkylan i Linköping anger vi därför två emissionsfaktorer för klimatpåverkan; ett bokföringsvärde som endast ska användas för historisk redovisning samt ett beslutsvärde lämpat för utvärdering av en förändring energianvändning.

Linköping

Emission av växthusgaser i ett bokföringsperspektiv

Kylproduktion
0,0 g CO2/kWh

Primärenergifaktor: 0,10
Elanvändning per producerad fjärrkyla: 9 %

Emission av växthusgaser i ett beslutsperspektiv

50 g CO2/kWh

CO2-värdering av el i ett beslutsperspektiv

500 g CO2/kWh

Absorptionskyla 62 %
Kompressorkyla 20 %
Frikyla 18 %

Kontakta oss för mer information

Empty profile photo
Teresia Göransson
Energiingenjör 2
Energi
Empty profile photo
Märta Hasselqvist
Hållbarhetsstrateg
Tekniska verken
Hjälpte denna information dig? Nej