Tekniska verkens klimatbokslut

Tillsammans med våra kunder har vi bidragit till att minska klimatpåverkan med cirka 696 600 ton CO2e under 2020. Det är lika mycket som om alla i Linköpings kommun skulle sluta kör bil. I 4,4 år!

Anledningen till de positiva siffrorna är den resurseffektiva produktion av el, värme, kyla och biogas som ersätter mer klimatpåverkande alternativ. Ett bra exempel på det är att vi gör el och fjärrvärme från avfall som annars hade hamnat på deponi. I rapporten kan du läsa mer om hur vår verksamhet och du som kund, bidrar till att minska klimatpåverkan.

Koldioxidekvivalenter

Koldioxidekvivalent (CO2e) är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till att olika växthusgaser har olika mycket påverkan på växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Måttet koldioxidekvivalenter för en växthusgas anger hur mycket fossil koldioxid som skulle behöva släppas ut för att ge samma påverkan på klimatet.

Så här beräknas klimatbokslutet

Klimatbokslutet tar hänsyn till både direkta och indirekta utsläpp. Traditionellt brukar miljöredovisningar oftast inte ta hänsyn till indirekta utsläpp. Det blir då en kraftig förenkling av verkligheten.

De direkta utsläppen är de som sker i verksamheten, till exempel utsläpp från skorstenar. De indirekta utsläppen är de som uppstår utanför den egna verksamheten men som uppstår på grund av oss, till exempel utsläpp från våra underleverantörer.

Indirekta utsläpp är också den klimatpåverkan som undviks tack vare att våra produkter och tjänster ersätter andra alternativ.

Kontakta oss för mer information

Empty profile photo
Märta Hasselqvist
Hållbarhetsstrateg
Tekniska verken

 

Hjälpte denna information dig? Nej