Hållbarhetsredovisning

För att bygga världens mest resurseffektiva region är hållbarhet en viktig faktor. Tekniska verken har en bred verksamhet och vi levererar produkter och tjänster som har stor betydelse för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

I filmen berättar Mile om Tekniska verkens hållbarhetsredovisning 2018.

Här kan du läsa hela vår hållbarhetsredovisning för 2018.

Hjälpte denna information dig? Nej