Hur hänger energisystemet ihop?

Vad menas med energisystem? Hur kan vi påstå att vi minskar de globala klimatgasutsläppen? Hur kan ditt val av lampor påverka klimatet olika beroende på vilket uppvärmningssystem du har? Är det bra för klimatet att elda avfall?

Det är komplicerade frågor. Kliv in i vår klimatmodell där vi förklarar vår syn på hur allt hänger ihop.

Hjälpte denna information dig? Nej