Vad innebär manuell frånkoppling av el?

Om Sverige får brist på el (så kallad effektbrist) beordrar Svenska kraftnät om manuell frånkoppling av el. Läs om manuell frånkoppling och hur det fungerar.

Håll dig uppdaterad

Vi uppdaterar lägesbilden på den här sidan så fort vi har ny information. Du kan också lyssna på Sveriges Radio P4 för att få aktuell information om frånkopplingen av el.

Information hos Svenska kraftnät

Manuell frånkoppling av elen sker på order av Svenska kraftnät (SvK).

Läs mer hos SvK

Risk för att elen inte räcker [datum]

[Datum] meddelade Svenska kraftnät att det finns en risk för effektbrist den [datum]. Det kan alltså bli aktuellt att koppla bort elen för ett begränsat antal elanvändare under ett par timmar för att förhindra ett större avbrott. För dig som elanvändare är det som ett vanligt strömavbrott. På den här sidan håller vi dig uppdaterad med den senaste informationen.

Lägesuppdatering [datum & klockslag första publiceringen]: Det är risk för effektbrist den [datum]. Minska och jämna ut din elförbrukning så kan vi undvika frånkoppling.

Lägesuppdatering [datum & klockslag timmarna innan frånkoppling]: Det är fortfarande risk för att elen inte räcker till. Minska och jämna ut din elförbrukning för att hjälpa till att undvika en frånkoppling av elen.

Lägesuppdatering [datum & klockslag timmarna innan frånkoppling]: Det finns inte längre någon risk för effektbrist den [datum] som Svenska kraftnät har varnat för. Tack för att du har hjälpt till att undvika frånkoppling av el genom att minska och jämna ut din elförbrukning!

Minska och jämna ut din elförbrukning så kan vi undvika frånkoppling

Nu måste vi alla, oavsett om du har fast eller rörligt elpris, kraftsamla för att minska och jämna ut vår elförbrukning. Som privatperson kan du minska din elförbrukning, eller flytta den från tider då belastningen på elsystemet är hög. På vardagar klockan 08-11 när vi vaknar och industrin sätter igång, samt klockan 16-19 när alla ska laga middag är de mest elintensiva under dygnet.

Det här kan du göra:

  • Sänk eldriven värme.
  • Undvik att använda varmvatten, om vattnet värms upp av el.
  • Undvik att använda elektriska apparater som dammsugare, tvättmaskin och motorvärmare.
  • Överväg om du behöver ladda din elbil.

Behöver du ändå använda prylar som kräver mycket el kan du göra det under timmarna då belastningen på elsystemet är lägre – sen kväll eller tidig morgon.

Vad beror effektbrist på?

Det uppstår effektbrist när elkonsumenternas efterfrågan på el är större än vad elproducenterna och elimporten klarar av att leverera. Läs mer om manuell frånkoppling av el på grund av effektbrist.

Vad ska jag göra om elen kopplas bort?

När strömmen försvinner finns det flera saker som kan vara bra att tänka på, till exempel:

  • Håll kyl och frys stängd.
  • Stäng av apparater och element som går på el.
  • Belasta inte mobilnäten i onödan för att de som behöver nå 112 ska komma fram.
  • Undvik att mobilsurfa, internetdela och ringa icke nödvändiga samtal.
  • Lyssna på SR P4 för att få information från kommunen, räddningstjänsten och oss.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har också samlade tips på hur du stärker din motståndskraft vid kriser.

Vad innebär manuell frånkoppling av el?

Om Sverige får brist på el (så kallad effektbrist) beordrar Svenska kraftnät om manuell frånkoppling av el. Läs om manuell frånkoppling och hur det fungerar.

Håll dig uppdaterad

Vi uppdaterar lägesbilden på den här sidan så fort vi har ny information. Du kan också lyssna på Sveriges Radio P4 för att få aktuell information om frånkopplingen av el.

Information hos Svenska kraftnät

Manuell frånkoppling av elen sker på order av Svenska kraftnät (SvK).

Läs mer hos SvK