Information om hantering av majbrasor som inte får eldas

Under måndagen gick Länsstyrelsen i Östergötland ut med information om att eldningsförbudet även gäller valborgsmässoeldarna. För att minimera risken för nedskräpning och brandspridning är det viktigt att inte låta majbrasan ligga kvar. Julgranshämtning 2020 bekräftelsebrev.pdf

Om majbrasan bara består av klipp från buskar och träd (inte rötter och jord) och är fri från övrigt trä, så klassas det som ris och är då kostnadsfritt att lämna in, oavsett mängd.

Om man kommer med lastbil eller traktor lämnas det på Gärstad avfallsanläggning (Gärstadsvägen 1A). Är det mindre mängder som körs med personbil, med eller utan släp går det bra att lämna på Gärstad återvinningscentral (Återvinningsvägen 2).

Om brasan består av blandat material och körs med lastbil eller traktor

Lastbilar och traktorer med blandad last (dvs. inte bara risklipp) lämnar på Gärstad avfallsanläggning (Gärstadsvägen 1A). Om avfallet består av blandat material behöver vi maskinellt sortera det och då tillkommer en sorteringsavgift på 1 540 kr/ton + moms.

Sorteringsguide Företag

Om brasan består av blandat material och körs med personbil med släp

Om majbrasan består av blandat material och får plats på en släpkärra kan företag och föreningar själva köra det till Gärstad återvinningscentral och sortera det på plats. Kostnaden för det är då 305 kr + moms.

Kontakt

Är du osäker och vill veta mer innan du lämnar in är du välkommen att kontakta oss. Be om att få bli kopplad till Våghuset på Gärstad för stora fordon eller Gärstad återvinningscentral om du kommer med personbil. Telefon: 013-20 80 00.

BIlaga Affisch 5.pdf

Hjälpte denna information dig? Nej