Mina Sidor

På Mina Sidor, som du når genom att logga in på tekniskaverken.se, kan du som kund på ett enkelt sätt få en bild över dina tjänster hos oss, följa din användning och få statistik över den, se fakturor och avtal samt hantera kundärenden.

Avfall

Se när du har sophämtning och vilken storlek på kärl du har. Se hur mycket avfall du har slängt under året och beräknat för resten av året. Du kan även få statistik från tidigare år.

El

Följ din elanvändning över tid och beräknad årsanvändning, samt få statistik över den. Du kan få statistik ner på dygnsnivå. Du kan även se dina fjärravlästa mätarställningar, din säkringsstorlek och avtalstyp.

Fjärrvärme

Se din användning av fjärrvärme under året, föregående år samt beräknad årsanvändning. Du kan få statisik, se den procentuella användningen under året samt se mätarställning och avtalstyp.

Vatten

Följ din vattenanvändning och få års- eller månadsöversikt över den. Du kan se statistik, procentuell användning samt se beräknad årsanvändning. På Mina Sidor kan du registrera mätarställning och se tidigare mätarställningar. 

Hjälpte denna information dig? Nej