Navic energipartner

Navic energipartner erbjuder helhetslösningar inom energieffektivisering och kan hjälpa fastighetsägare och företag hela vägen från kartläggning via energioptimering till installation. Vi har samlat några av regionens främsta experter, från energianalytiker och projektledare till drifttekniker och installatörer.

Verksamheten är ett samarbete i form av ett konsortium mellan Tekniska verken i Linköping och Torpheimergruppen AB. Syftet med samarbetet är att ta krafttag för att minska energianvändningen i regionen och verka för att nå det uppsatta EU-direktivet, som innebär att Sverige år 2020 ska ha energieffektiviserat med 20 procent jämfört med år 2008.

Läs mer på www.navic.se

Johnnie Aronsson
Segmentsansvarig företag
Kundavdelningen
Hjälpte denna information dig? Nej