En region med möjligheter

Tekniska verken är en del av 240 000 privat- och företagskunders vardag. Varje timma, året runt, levererar vi tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

Tekniska verken ägs av Linköpings kommun, vi har ca 900 medarbetare och omsätter omkring 5 mdkr.  

Linköping är centrum i en av landets snabbast växande regioner, och här finns gott om mark och lokaler för all typ av verksamhet. Kommunen erbjuder 20 hektar industrimark redo att bebyggas. Ytterligare 50 hektar är planlagda i befintliga och planerade områden.

Östergötland är en mycket stark region för miljöteknikföretag och är något östgötarna kan vara stolta över. Läs mer hos Cleantech Östergötland, ett effektivt nätverk i världsklass för miljöteknikföretagen i Östergötland.

Innovation och forskning

Innovation är viktigt för att Tekniska verken ska kunna utvecklas, nå uppsatta mål och ligga i framkant. Vi vill visa vägen och utveckla nya, smartare lösningar där resurser maximeras och inget går till spillo. För att nå hela vägen mot vår vision - världens mest resurseffektiva region - krävs att vi samarbetar med kunder, leverantörer, andra branschaktörer och akademi.

Tekniska verken stödjer och deltar i ett antal olika forskningsprojekt för att driva utvecklingen inom vattenförsörjning, energi, avfall och biogas framåt. Bland annat deltar vi i forskningsprogrammet IERP (The Industrial Ecology Research Programme) som handlar om hur industrier kan samverka och ta vara på varandras restprodukter så att avfallet från ett företag blir råvaran i ett annat, läs mer. Vi har också ett strategiskt samarbete med Linköpings Universitet, läs mer.

Företagsmiljöer

Rätt miljö är avgörande för alla företag. Oavsett om det är nystartat eller etablerat. Oavsett om verksamheten är handel, service, utveckling eller produktion. I Linköping finns rätt miljö för många verksamheter och mark klar att bebyggas. För nystartaren med en idé kan rätt miljö vara en inkubator med coaching och hela infrastrukturen på plats. 

Ebbepark

Ebbepark är ett projekt där många aktörer medverkar till omvandla Wahlbecks Företagspark från ett äldre industriområde till en öppen och tillgänglig stadsdel. Tekniska verken är dels leverantör av teknisk infrastruktur i projektet men framför allt en aktiv partner i att hitta nya resurseffektiva lösningar när det gäller energi, vatten, bredband, avfall och återvinning. Läs mer.

Vallastaden

Vallastaden är ett unikt projekt för Linköping, regionen och även för Tekniska verken. Stadsdelen präglas av en långtgående vision om hållbart och socialt liv vilket bland annat innebär en tät och småskalig bebyggelse med stor variation. Med anledning av det, i kombination med speciella markförhållanden, har Tekniska verken valt att i Vallastaden utveckla en innovativ lösning i form av ett unikt kulvertsystem somskapar nya möjligheter för infrastrukturlösningar i flera avseenden. Läs mer.

Hjälpte denna information dig? Nej