Allmänna villkor och bestämmelser vid flyttanmälan konsument

När du gör din flyttanmälan ingår du avtal med Tekniska verken-koncernen och omfattas av följande villkor och bestämmelser för de produkter/tjänster du beställt. 

Elnät

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar (pdf)

Elleverans

Allmänna avtalsvillkor konsument (pdf)

Bixias särskilda avtalsvillkor konsument (pdf)

Vatten och avlopp

Taxeföreskrifter för Linköpings kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning (pdf)

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun ABVA (pdf)

Fjärrvärme

Tekniska verkens avtalsvillkor leverans av fjärrvärme till konsument (pdf)

Allmänna avtalsvillkor för konsument (pdf)

Teknisk beskrivning fjärrvärme samt poolvärma (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej