Vatten och avlopp

Taxor och priser för Vatten och avlopp

Prislista 2019 (pdf)

Prislista 2020 (pdf)

Avgifter för tömning av enskilda avloppsanläggningar

Avgifter för latrinhämtning

Hjälpte denna information dig? Nej