Prognos för  nya elnätspriser 2021

Ändringar för Linköpings nätområde

 • Säkringsabonnemang 16-63 A: Priset beräknas höjas med 4% från den 1 juli, 2021.
 • Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt (gäller från 2020-10-01): Ingen prisändring.
 • Effektabonnemang högspänning (gäller från 2020-10-01): Ingen prisändring.
 •  Valbart effektabonnemang, 16-63 A: Priset beräknas höjas med 4% från den 1 juli, 2021.
 • Lågspänning, effekt från 50 kW och högspänning (gäller endast för de kunder tecknat avtal innan 2020-09-30, kan ej nytecknas, gäller till och med 2021-12-31): Just nu har vi ingen prognos.
 • Nyanslutning av elanläggningar: Priset kommer att följa Energimarkandsinspektions rekommendationer för anslutning avseende säkringsstorlek 16-25 A, från den 1 januari 2021.
 • Tillfälliga anslutningar 16-63A: Priset beräknas höjas med 4% från den 1 juli 2021.

 • Tillfälliga anslutningar 80 A och större:  Ingen prisändring.

 • Egen småskalig elproduktion: Just nu har vi ingen prognos.

Ändringar för Katrineholms nätområde

 • Säkringsabonnemang 16-63 A: Ingen prisändring.
 • Effektabonnemang lågspänning, 80 A och uppåt: Ingen prisändring.
 • Effektabonnemang högspänning: Ingen prisändring.
 • Valbart effektabonnemang, 16-63 A: Ingen prisändring.
 • Nyanslutning av elanläggningar: Priset kommer att följa Energimarknadsinspektions rekommendationer för anslutning avseende säkringsstorlek 16-25 A, från den 1 januari 2021. 
 • Tillfälliga anslutningar: Ingen prisändring.
 • Egen småskalig elproduktion: Just nu har vi ingen prognos.
Hjälpte denna information dig? Nej